Registrer  
Logg inn  
Reklameplass Minimer

    
 
Annonser Minimer
  
 
Nyheter Minimer
    
 
Anbudstjenester Minimer
    
 
Nyheter Minimer
15

Til sammen ble det tinglyst 39 900 omsetninger av fast eiendom i 4. kvartal 2008. Det er 10 000 færre enn i samme kvartal i 2007. Det var nedgang i alle fylker, og størst var nedgangen i Finnmark med 30 prosent færre omsetninger.

Nedgang for alle typer eiendommer

For alle typer eiendommer var det nedgang i antall omsetninger i 4. kvartal 2008 sammenliknet med 4. kvartal 2007. Nedgangen var størst for bolig- og fritidseiendommer med henholdsvis 22 og 20 prosent. Antall omsetninger av industri- og forretnings-/kontoreiendommer gikk ned med 10-11 prosent, mens landbrukseiendommer gikk ned med 4 prosent.

Samlet verdi av de omsatte eiendommene i 4. kvartal 2008 utgjorde 60,1 milliarder kroner. Sammenliknet med 4. kvartal 2007 er det en nedgang på 21 prosent. Omsetningsverdien gikk ned i alle fylker med unntak av Hedmark.

Færre omsatte bolig- og fritidshus

Det ble tinglyst 17 100 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 4. kvartal i fjor, en nedgang på 24 prosent i forhold til 4. kvartal året før. Samlet verdi for disse eiendommene er 41 milliarder kroner som gir en gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning på 2,4 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittsprisen per omsetning på 3,8 millioner kroner i 4. kvartal 2008.

I 4. kvartal 2008 ble det omsatt 2 300 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Sammenliknet med samme kvartal året før, er det en nedgang på 22 prosent. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning for disse eiendommene var på 1,2 millioner kroner. Vestfold er det fylket som hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen på 2,1 millioner kroner, deretter fulgte Vest-Agder med 1, 8 millioner kroner. Omsetning av hytte/fritidshus på festet tomt inngår ikke i disse tallene.

Kilde og les mer på SSB

Lagt inn i: Startsiden
Actions: E-mail | Permalink |
    
 
Sponsorer MinimerWEB side på 1-2-3 og bli en del av nettverket.

 


Norges transportør Schenker AS
Schenker AG
Produktbrosjyre   Ledige Stillinger

    
 

Copyright 2007 Alt i datahjelp   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk skin designed by Alldnnskins.