Registrer  
Logg inn  
Reklameplass Minimer

    
 
Annonser Minimer
  
 
Nyheter Minimer
    
 
Anbudstjenester Minimer
    
 
Nyheter Minimer
29

Totalt var det 1 418 konkursar i første kvartal i år. Den største auken i absolutte tal samanlikna med første kvartal i 2008 finn vi i Oslo, med 86 fleire konkursar, følgt av Hordaland, med 70 fleire. Talet på konkursar gjekk opp i alle fylka.

Konkursar, etter type konkurs og kvartal. 1. kvartal 1999-1. kvartal  2009

Flest innanfor varehandel og byggje- og anleggsverksemd

Tre av fire konkursar - i alt 1 093 - er såkalla føretakskonkursar som omfattar alle føretak bortsett frå einskildpersonføretak. Ein av tre føretakskonkursar vart registrert innanfor næringa varehandel og reparasjon av motorvogner. Talet på konkursar gjekk her opp med 77 prosent samanlikna med første kvartal i fjor.

Dei resterande 325 konkursane gjaldt einskildpersonføretak og personlege konkursar. 40 prosent av dei dreiv innanfor byggje- og anleggsverksemd. Totalt var det 111 prosent fleire konkursar innanfor denne næringa enn i same periode i fjor.

Stendig fleire konkursar av norskregistrerte utanlandske føretak

Slik det også har vore dei seinaste åra, var ni av ti føretak som gjekk konkurs anten aksjeselskap eller einskildpersonføretak (inkl. personlege konkursar). 90 prosent av alle registrerte føretak har ei av desse organisasjonsformene.

Stadig fleire norskregistrerte utanlandske føretak (NUF) går konkurs. I første kvartal i år vart det opna konkurs i 118 prosent fleire NUF enn i same tidsrom i fjor.

Kilde og les mer på SSB

Lagt inn i: Startsiden
Actions: E-mail | Permalink |
    
 
Sponsorer MinimerWEB side på 1-2-3 og bli en del av nettverket.

 


Norges transportør Schenker AS
Schenker AG
Produktbrosjyre   Ledige Stillinger

    
 

Copyright 2007 Alt i datahjelp   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk skin designed by Alldnnskins.